(זכויות היוצרים והכללים (לישראל

(זכויות היוצרים והכללים (לישראל