(הבנייה לפי המיזם המוכן (לישראל

(הבנייה לפי המיזם המוכן (לישראל